+
   
  TERMINY I MIEJSCE OKRESOWYCH SZKOLEŃ BHP PRACOWNIKÓW PWR. W 2018 r.
  Organizator: Sekretariat Działu BHP i PPOŻ  Lp. Rodzaj szkolenia (grupa zawodowa) Termin Godziny Miejsce
  1. Nauczyciele akademiccy i doktoranci 15.02.2018r. - jednodniowe
  24.04.2018r. - jednodniowe
  25.05.2018r. - jednodniowe
  9.00-12.15 bud. D20, sala 10B
  2. Pracownicy administracyjno-biurowi 06,07.02.2018r. - dwudniowe
  10.04.2018r. - jednodniowe
  12,13.06.2018r. - dwudniowe
  9.00-12.15
  8.00-15.00
  9.00-12.15
  bud. D20, sala 10B
  bud. A1, sala 241
  bud. D20, sala 10B
  3. Pracownicy inżynieryjno-techniczni
  o profilu ogólnym
  20,21,23.02.2018r. - trzydniowe
  15,16,18.05.2018r. - trzydniowe
  9.00-14.05 bud. P20, sala 32
  4. Pracownicy inżynieryjno-techniczni
  o profilu mechaniczno-elektrycznym
  06,07,09.03.2018r.- trzydniowe
  17,18,20.04.2018r. - trzydniowe
  9.00-14.05 bud. P20, sala 32
  5. Pracownicy inżynieryjno-techniczni
  o profilu chemicznym
  20,21,23.03.2018r. - trzydniowe 9.00-14.05 bud. P20, sala 32
  6. Kierownicy i kierujący pracownikami 28.02.2018r. - jednodniowe
  06.04.2018r. - jednodniowe
  06.06.2018r. - jednodniowe
  09.00-10.30 bud. P20, sala 32
  7. Portierzy i wartownicy 02.03.2018r. - jednodniowe
  13.04.2018r. - jednodniowe
  11.05.2018r. - jednodniowe
  8.00-15.00 bud. P20, sala 32
  8. Sprzątający i placowi 13,14.03.2018r. - dwudniowe
  22,23.05.2018r. - dwudniowe
  9.00-12.15 bud. D20, sala 10B
  bud.P20, sala 32
  9. Robotnicy wykwalifikowani 13.02.2018r. - jednodniowe
  16.03.2018r. - jednodniowe
  8.00-15.00 bud. P20, sala 32
  10. Kierowcy 16.01.2018r. - jednodniowe 8.00-15.00 bud. P20, sala 32

  Zgłaszanie ilości pracowników oddelegowywanych na szkolenia okresowe pod nr tel. 25-81
  lub drogą elektroniczną: edyta.kaminska@pwr.edu.pl