+
     
    TERMINY I MIEJSCE OKRESOWYCH SZKOLEŃ BHP PRACOWNIKÓW PWR. W 2017 r.
    Organizator: Sekretariat Działu BHP i PPOŻ    Zgłaszanie ilo¶ci pracowników oddelegowywanych na szkolenia okresowe pod nr tel. 25-81
    lub drog± elektroniczn±: barbara.wachsmann@pwr.wroc.pl