+
   
  TERMINY I MIEJSCE OKRESOWYCH SZKOLEŃ BHP PRACOWNIKÓW PWR. W 2017 r.
  Organizator: Sekretariat Działu BHP i PPOŻ  Lp. Rodzaj szkolenia (grupa zawodowa) Termin Godziny Miejsce
  1. Nauczyciele akademiccy i doktoranci 17.10.2017r. - jednodniowe
  20.11.2017r. - jednodniowe
  04.12.2017r. - jednodniowe
  9.00-12.15 bud. D20, sala 10B
  2. Pracownicy administracyjno-biurowi 18.09.2017r. - jednodniowe
  10.11.10.2017r. - dwudniowe
  7,8.11.2017r. - dwudniowe
  8.00-15.00
  9.00-12.15
   
  bud. A1, sala 241
  bud. D20, sala 10B
   
  3. Pracownicy inżynieryjno-techniczni
  o profilu ogólnym
  24,25,27.10.2017r. - trzydniowe
  05,06,08.12.2017r. - trzydniowe
  9.00-14.05 bud. P20, sala 32
  4. Pracownicy inżynieryjno-techniczni
  o profilu mechaniczno-elektrycznym
  26,27,29.09.2017r. - trzydniowe
  21,22,24.11.2017r. - trzydniowe
  9.00-14.05 bud. P20, sala 32
  5. Pracownicy inżynieryjno-techniczni
  o profilu chemicznym
  19,20,22.09.2017r. - trzydniowe
  12,13,15.12.2017r. - trzydniowe
  9.00-14.05 bud. P20, sala 32
  6. Kierownicy i kierujący pracownikami 13.09.2017r. - jednodniowe
  04.10.2017r. - jednodniowe
  17.11.2017r. - jednodniowe
  20.12.2017r. - jednodniowe
  09.00-10.30 bud. P20, sala 32
  7. Portierzy i wartownicy 15.09.2017r. - jednodniowe
  06.10.2017r. - jednodniowe
  15.11.2017r. - jednodniowe
  19.12.2017r. - jednodniowe
  8.00-15.00 bud. P20, sala 32
  8. Sprzątający i placowi 28,29.11.2017r. - dwudniowe 9.00-12.15 bud.P20, sala 32
  9. Robotnicy wykwalifikowani 20.10.2017r. - jednodniowe
  03.11.2017r. - jednodniowe
  8.00-15.00 bud. P20, sala 32

  Zgłaszanie ilości pracowników oddelegowywanych na szkolenia okresowe pod nr tel. 25-81
  lub drogą elektroniczną: barbara.wachsmann@pwr.edu.pl