+

Dział BHP i PPOŻ

BUD. P20- mapka
ul. Chełmońskiego 12
51-630 Wrocław
      adres do korespondencji:
      Wybrzeże Wyspiańskiego 27
      50-370 Wrocław

tel. sekretariat
fax.
kierownik
inspektorzy ppoż.
specjali¶ci bhp
specjali¶ci bhp
specjali¶ci bhp
e-mail:


 
 
 
 
 
 

071/320 25 81
071/320 35 23
071/320 21 44
071/320 29 98
071/320 25 76
071/320 29 98
071/320 35 17
bhp@pwr.edu.pl

  Pracownicy Działu BHP i PPOŻ.

Kierownik Działu mgr inż. Hanna KROWICKA-JÓ¬WIAK
Samodzielny Referent
ds. administracji
mgr Edyta KAMIŃSKA  
Specjalista ds. BHP dr Wojciech ZAWARTKA 
Specjalista ds. BHP mgr inż. Michał GUŁA 
Główny Specjalista ds. BHP mgr inż. Katarzyna WĘGIEL 
Starszy Inspektor ds. BHP mgr inż. Karol STELLER  
Starszy Inspektor ds. BHP lic. Barbara WACHSMANN 
Starszy Specjalista
ds. ochrony ppoż.
mł. kpt. mgr Waldemar KRZESZOWSKI 
Starszy Specjalista
ds. ochrony ppoż.
Jacek GĘBKA 


Odwiedziło nas Licznik odwiedzin od 27.03.2006