+

Druki do wypadków przy pracy
 1. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 2. Informacja świadka w związku ze zdarzeniem wypadkowym
 3. Wyjaśnienia poszkodowanego w związku ze zdarzeniem wypadkowym
 4. Skierowanie do lekarza orzecznika ZUS
Druki do wypadków studentów
 1. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku studenta
 2. Informacja świadka w związku ze studenckim zdarzeniem wypadkowym
 3. Wyjaśnienia poszkodowanego w związku ze studenckim zdarzeniem wypadkowym
 4. Zawiadomienie o studenckim zdarzeniu wypadkowym
 5. Oświadczenie studenta w sprawie zdarzenia wypadkowego
Druki do wypadków w drodze do/z pracy
 1. Informacja świadka w związku ze zdarzeniem wypadkowym
 2. Wyjaśnienia poszkodowanego w związku ze zdarzeniem wypadkowym
 3. Karta wypadku
Inne
 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
  wydane przez lekarza prowadzącego leczenie
 2. Zawiadomienie o zdarzeniu wypadkowym
 3. Protokół oględzin miejsca zdarzenia wypadkowego
 4. Z-KW Statystyczna Karta Wypadku
 5. Polecenie powypadkowe
 6. Skierowanie na badania epidemiologiczne
 7. Skierowanie na badania profilaktyczne - nowy wzór
 8. Skierowanie na badania profilaktyczne studenta
 9. Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego
 10. Oświadczenie - zgoda na przesłanie wyników badań profilaktycznych